Wat kan Fronimos voor u betekenen?

Elke organisatie krijgt er een keer mee te maken dat de wereld verandert en dat de organisatie ten behoeve van de overleving mee moet veranderen. Er moet bijvoorbeeld een nieuwe applicatie ontwikkeld worden om de postregistratie optimaal te ondersteunen. Dit is misschien een erg eenvoudig voorbeeld maar zelfs dit kan voor een organisatie al moeilijk genoeg zijn. Dit Dilbert-stripje toont op een hilarische manier wat er inderdaad vaak schort aan de communicatie tussen de systeemgebruiker en de systeemontwerper.

En dan hebben we het nog niet over de werklast. Tijdens de verbouwing blijft uw winkel namelijk wel gewoon geopend. Dat wil zeggen dat alle reguliere medewerkers bezig zijn hun normale taak te verrichten en dat er dus iemand moet zijn die tegelijkertijd de nieuwe winkel alvast gestalte geeft.

Dan kan het gebeuren dat u tijdelijk behoefte heeft aan extra menskracht omdat u met meer werk zit dan u aankunt.  En als u dan toch voor de duur van een project iemand langszij trekt, laat het dan maar iemand zijn die van wanten weet en vaker met dit bijltje gehakt heeft.

Zo iemand kan Fronimos u leveren. Of het nu gaat om grote projecten zoals een totale reorganisatie van het proces van bestuurlijke besluitvorming in de grootste gemeente van Nederland of het ontwikkelen van een compleet nieuwe organisatie en werkwijze inclusief IT-architectuur voor een uitvoeringsinstantie van de werknemersverzekeringen, het programmamanagement van de basisregistraties, of om kleine projecten zoals het samenvoegen van afdelingen of het optimaliseren van processen. Fronimos zal zich altijd inspannen om u de juiste persoon te leveren.

Fronimos gaat in haar aanpak uit van het proces als leidend principe. Omdat het werk dat gedaan moet worden voor de klant voorop staat. Dat proces kan geoptimaliseerd worden, maar ook totaal vernieuwd.

 

 

 
wat kan Fronimos voor u betekenen?
waarde voor uw organisatie
toegepaste kennis en ervaring
branche ervaring
waarom Fronimos?
contact